ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อมูลผู้เอาประกัน
สัญชาติ*
สัญชาติ
วันเกิด*
อาชีพ
อาชีพ
งวดการชำระเบี้ยประกัน*
งวดการชำระเบี้ย
เงื่อนไขการรับประกันภัย แผนประกันอุบัติเหตุ อุ่นใจวัยทำงาน
  1. ความคุ้มครองจะเริ่มต้นหลังจากที่ชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จแล้วเท่านั้น
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  3. อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 20 ปี - 65 ปี ณ วันที่ซื้อประกันภัย
  4. อาชีพที่ไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ได้แก่ การก่อสร้าง, ขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางอากาศ, ข้าราชการการเมือง การปกครอง, ข้าราชการตำรวจ ทหาร, รักษาความปลอดภัย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.