ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อมูลผู้เอาประกัน
สัญชาติ*
สัญชาติ
วันเกิด*
อาชีพ
อาชีพ
งวดการชำระเบี้ยประกัน*
งวดการชำระเบี้ย
เงื่อนไขการรับประกันภัย แผนประกันอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่ หายห่วง
  1. ความคุ้มครอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ทำรายการสำเร็จ และชำระเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น
  2. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
  3. สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่ หายห่วง: อายุรับประกัน 40 - 70 ปีบริบูรณ์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.