ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อมูลผู้เอาประกัน
สัญชาติ*
สัญชาติ
วันเกิด*
อาชีพ
อาชีพ
งวดการชำระเบี้ยประกัน*
งวดการชำระเบี้ย
จำนวนผู้เอาประกันภัย*
จำนวนผู้เอาประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย แผนประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวอุ่นใจ
  1. ความคุ้มครอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ทำรายการสำเร็จ และชำระเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น
  2. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
  3. สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวอุ่นใจ: อายุรับประกัน 20 - 60 ปีบริบูรณ์, และเด็กอายุระหว่าง 1 - 19 ปี สามารถซื้อประกันได้โดยต้องซื้อร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองเป็นตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.