ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อมูลผู้เอาประกัน
สัญชาติ*
สัญชาติ
วันเกิด*
อาชีพ
อาชีพ
งวดการชำระเบี้ยประกัน*
งวดการชำระเบี้ย
จำนวนผู้เอาประกันภัย*
จำนวนผู้เอาประกันภัย
*เบี้ยประกันภัย 150 บาท ต่อเด็ก 1 คน
เงื่อนไขการรับประกันภัย แผนประกันอุบัติเหตุ วันหยุด x 3
  1. ความคุ้มครอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ทำรายการสำเร็จ และชำระเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น
  2. การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
  3. สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุ วันหยุด x 3: อายุรับประกัน 20 - 60 ปีบริบูรณ์, และเด็กอายุระหว่าง 1 - 19 ปี สามารถซื้อประกันได้โดยต้องซื้อร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองเป็นตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.