ประกันอุบัติเหตุ เอไอเอส ดี๊ดี

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย
micro_covidmicro_covid

รับฟรี! ประกันแพ้วัคซีนโควิด คุ้มครอง 3 เดือน
เมื่อซื้อแผนประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ 19 บาท
หรืออุ่นใจ 30 บาท
ตั้งแต่ 1 มกราคม 65 – 30 มิถุนายน 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ "ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ 19 บาท หรืออุ่นใจ 30 บาท" (ข้อตกลงความคุ้มครอง)
ข้อตกลงความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
150,000​
วันละ 500
10,000
*ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
ผู้รับสิทธิ์จำเป็นต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
ข้อตกลงและเงื่อนไข "ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ 19 บาท หรืออุ่นใจ 30 บาท"