ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
การเคลมสินไหม
ประกันอุบัติเหตุ
กรณีใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ(Care Card) กับสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันฯ
กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ที่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ และ ไม่มีบัตร)
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. ซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกันภัยการเดินทาง
บริษัทประกัน แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งเคลมประกันภัยการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร. 02-118-8111
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด
การติดต่อ
เตรียมเอกสารให้ครบ
ส่งเอกสารให้ถึง
รอรับเงินสินไหมทดแทน
บริการพิเศษ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. ซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.