ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
การเคลมสินไหม
ประกันอุบัติเหตุ
กรณีใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ(Care Card) กับสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันฯ
กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ที่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ และ ไม่มีบัตร)
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. ซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกันภัยการเดินทาง
บริษัทประกัน แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งเคลมประกันภัยการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร. 02-118-8111
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
การติดต่อ
ข้อแนะนำการเรียกร้องสินไหม

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02-007-9000 หรือ 1259
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การติดต่อ
เตรียมเอกสารให้ครบ
ส่งเอกสารให้ถึง
รอรับเงินสินไหมทดแทน
บริการพิเศษ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. ซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.