ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย
cms_droplead_form
ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
เพื่อค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อกลับให้ครบถ้วน
ชื่อจริง (ภาษาไทย)*
นามสกุล (ภาษาไทย)*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด*
รายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่
ประกันชีวิต พรูคลิก เซฟวิ่ง 20/8
pruclicksaving coverage
ตารางความคุ้มครอง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์แผนพรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20
อายุรับประกันภัย20-55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย8 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย50,000 - 500,000 บาท
เงินคืน รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8
รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
*ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 208% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ปีกรมธรรม์ที่ 9-20 คุ้มครองชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
pdfใบสรุปสาระสำคัญแผนประกันชีวิตพรูคลิก เซฟวิ่ง 20/8
cms_droplead_form
ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
เพื่อค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อกลับให้ครบถ้วน
ชื่อจริง (ภาษาไทย)*
นามสกุล (ภาษาไทย)*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด*
รายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่