วิธีการสั่งซื้อ
เริ่มต้นเลือกซื้อประกัน ได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ
1
เลือกแผนประกัน
2
ระบุข้อมูลผู้เอาประกัน
3
ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1 เลือกแผนประกันที่เมนู "สินค้าประกันภัย" เลือกประกันภัยที่ต้องการระบุข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเช็กเบี้ยประกันเลือกแผนประกันภัยที่ต้องการ