ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Buddy

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย
cigna logo
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
อุ่นใจ Travel Buddy แผน Freemium
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
100,000 บาท

ลงทะเบียนเพื่อรับประกันการเดินทางต่างประเทศ ฟรี!

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

เลขบัตรประชาชน*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด*
เพิ่มความคุ้มครองในราคาพิเศษ
เพิ่มวันเดินทางสูงสุด 90 วัน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
อุ่นใจ Travel Buddy Level Up 1
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
1,000,000 บาท
กระเป๋าชำรุด/สูญหาย
5,000 บาท
ทริปเลื่อน/ยกเลิก
5,000 บาท
เที่ยวบินล่าช้า
5,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างประเทศ
ตลอด 24 ชม.
เลื่อนวันเดินทางได้
ฟรี 3 ครั้ง
อุ่นใจ Travel Buddy Level Up 2
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
2,000,000 บาท
กระเป๋าชำรุด/สูญหาย
10,000 บาท
ทริปเลื่อน/ยกเลิก
10,000 บาท
เที่ยวบินล่าช้า
10,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างประเทศ
ตลอด 24 ชม.
เลื่อนวันเดินทางได้
ฟรี 3 ครั้ง
*รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่าง ๆ คลิกดูเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกัน