ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Buddy

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
cigna logo
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
อุ่นใจ Travel Buddy แผน Freemium
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
100,000 บาท

ลงทะเบียนเพื่อรับประกันการเดินทางต่างประเทศ ฟรี!

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

เลขบัตรประชาชน*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด*
เพิ่มความคุ้มครองในราคาพิเศษ
เพิ่มวันเดินทางสูงสุด 90 วัน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
อุ่นใจ Travel Buddy Level Up 1
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
1,000,000 บาท
กระเป๋าชำรุด/สูญหาย
5,000 บาท
ทริปเลื่อน/ยกเลิก
5,000 บาท
เที่ยวบินล่าช้า
5,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างประเทศ
ตลอด 24 ชม.
เลื่อนวันเดินทางได้
ฟรี 3 ครั้ง
อุ่นใจ Travel Buddy Level Up 2
เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ
2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
2,000,000 บาท
กระเป๋าชำรุด/สูญหาย
10,000 บาท
ทริปเลื่อน/ยกเลิก
10,000 บาท
เที่ยวบินล่าช้า
10,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างประเทศ
ตลอด 24 ชม.
เลื่อนวันเดินทางได้
ฟรี 3 ครั้ง
*รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่าง ๆ คลิกดูเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกัน