aisดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
oicoic-mobileใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561 ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
หน้าแรก

สินค้าประกันภัย

โปรโมชั่น

บริการลูกค้า

บริษัทของเรา

สินค้าประกันภัย
โปรโมชั่น
oicoic-mobileใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561 ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
aisดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันมะเร็ง
ประกันชีวิตและสุขภาพ
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
โปรโมชั่น
oicoic-mobileใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561 ใบอนุญาตเลขที่ ช00006/2564
aisดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดaisดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกันอุบัติเหตุ อุ่นใจวัยทำงาน รับคะแนนเอไอเอส พอยท์ สูงสุด 30 คะแนน
แผน 1 รับ 10 คะแนน | แผน 2 รับ 20 คะแนน | แผน 3 รับ 30 คะแนน
เพียงซื้อประกันตามเงื่อนไข* ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียด
สำหรับอายุ 20 ปี - 65 ปี
ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย
สูงสุด 50,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง
เงินชดเชยรายได้เมื่อนอนร.พ.จาก
อุบัติเหตุวันละ 500 บาท
สูงสุด 90 วัน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 500,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้น 118 บาท / เดือน
ตารางความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รายละเอียดโปรโมชั่น